Aard voorval
Dood of noodslachting als rechtstreeks gevolg van brand
Dood of noodslachting als rechtstreeks gevolg van een acuut verlopende ziekte of van een ongeval
Dood of noodslachting als rechtstreeks gevolg van castratie van een 1- of 2-jarige hengst met normaal ontwikkelde geslachtsdelen
Blijvende ongeschiktheid als rechtstreeks gevolg van een ongeval
Blijvende ongeschiktheid als rechtstreeks gevolg van een ziekte
Blijvende onvruchtbaarheid van de merrie na werpen of verwerpen als rechtstreeks gevolg van een ziekte of een ongeval.
Blijvende ongeschiktheid als rechtstreeks gevolg van een kreupelheid