Dekhengstenverzekering.

Inhoud van deze pagina

Omvang van uw dekking.

Deze verzekering biedt dekking voor schade door:

 • plotselinge dood of noodslachting van de hengst als rechtstreeks gevolg van een acuut verlopende ziekte of van een ongeval;
 • blijvend onvermogen tot dekken en/of bevruchten van de hengst als gevolg van een ziekte of ongeval;
 • diefstal.

Let op! Deze verzekering dekt géén blijvende ongeschiktheid ten gevolge van kreupelheid!

De Dekhengstenverzekering kan worden afgesloten voor dekhengsten welke conform het betreffende stamboek zijn goedgekeurd voor de dekdienst.

Extra dekkingsuitbreidingen.

Naast de algemene aanvullende mogelijkheden zijn er een aantal specifieke uitbreidingsmogelijkheden op de Dekhengstenverzekering (uitsluitend voor niet-trekpaarden):

 • dekking voor blijvende ongeschiktheid voor inzet voor bedrijfs-KI
 • dekking voor blijvende ongeschiktheid voor inzet voor verzend-KI
 • dekking voor blijvende ongeschiktheid als rijpaard (“sportpaardrisico”)
 • dekking voor de kosten van een koliekoperatie inclusief de daarbij behorende hospitalisatie tot maximaal € 2.500,- per verzekeringsjaar (Dekhengsten Plus verzekering).

De aanvulling blijvende ongeschiktheid als rijpaard dekt ook blijvende ongeschiktheid door kreupelheid, welke niet onder de reguliere Dekhengstenverzekering is meeverzekerd. Het verzekeren van het sportpaardrisico geschiedt op basis van een . Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte.

Schadevergoeding.

Wij keren de volgende schadevergoedingen uit:

 • 100% van de verzekerde waarde bij acute dood, noodslachting of diefstal
 • 90% van de verzekerde waarde bij blijvende ongeschiktheid

Indien uw hengst niet volledig onvruchtbaar is, maar niet langer geschikt is voor bedrijfs-KI en/of verzend-KI, vindt een gedeeltelijke uitkering plaats als dit risico is meeverzekerd. Lees de voorwaarden van de Dekhengstenverzekering voor de details van deze regeling.

Premie.

De premie wordt berekend als percentage van de verzekerde waarde van uw hengst. In de tabel hieronder staan de jaarpremies exclusief kosten en assurantiebelasting. Maak gebruik van de calculatietool voor een persoonlijke premieberekening.

Type paard Paard / Pony Trekpaard
% van de verzekerde waarde 3.75% 7.50%
Toeslag bedrijfs-KI +0.25% niet mogelijk
Toeslag verzend-KI +0.25% niet mogelijk

De minimumpremie bedraagt € 30,- per jaar.

Verzekering aanvragen.

Voor aanvraag van deze verzekering is nodig:

 • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 • inzending van een spermarapport van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht of Gent (België) (max. 6 weken oud).

Verdere acceptatie-eisen worden individueel vastgesteld, afhankelijk van onder andere de gekozen dekkingsvorm. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Voorwaarden & verzekeringskaart.

Direct afsluiten?