Dekhengstenverzekering.

Inhoud van deze pagina

Waarvoor is uw paard verzekerd.

Uw paard is verzekerd bij de volgende schadegevallen:

 • Een acuut verlopende ziekte of een ongeval met de dood of noodslachting als rechtstreeks gevolg.
 • blijvend onvermogen tot dekken en/of bevruchten van de hengst als gevolg van een ziekte of ongeval;
 • diefstal

    “Bij Hippo Horse Insurance is het brand- en transportrisico automatisch meeverzekerd”

Extra dekkingsuitbreidingen.

Naast de algemene aanvullende mogelijkheden kunt u de Dekhengstenverzekering met de volgende dekkingen uitbreiden:

 • Dekking voor blijvende ongeschiktheid voor inzet voor bedrijfs-KI
 • Dekking voor blijvende ongeschiktheid voor inzet voor verzend-KI
 • Dekking voor blijvende ongeschiktheid als rijpaard
 • Dekking voor eventuele medisch noodzakelijke ziektekosten

Schadevergoeding.

 • 100% van de verzekerde waarde bij een acuut verlopende ziekte of een ongeval met de dood of noodslachting als rechtstreeks gevolg.
 • 100% van de verzekerde waarde bij diefstal
 • 90% van de verzekerde waarde bij blijvende ongeschiktheid

Indien uw hengst niet volledig onvruchtbaar is, maar niet langer geschikt is voor bedrijfs-KI en/of verzend-KI, vindt een gedeeltelijke uitkering plaats als dit risico is meeverzekerd. Lees de voorwaarden van de Dekhengstenverzekering voor de details van deze regeling.

Premie.

 • De premie wordt berekend aan de hand van een percentage over de verzekerde waarde van uw paard. Alle premies zijn exclusief kosten en assurantiebelasting.
Verzekeringsomschrijving Percentage
Basisdekking Dekhengst 4.00%
Toeslag bedrijfs-KI 0.25%
Toeslag verzend-KI 0.25%
 • Vanaf het jaar waarin het paard de leeftijd van 16 jaar bereikt, geldt een premietoeslag van 0.50% per jaar.
 • De minimumpremie bedraagt € 50,- per jaar.
 • Bij een verzekerde waarde boven de € 100.000,- is de premie op aanvraag. Neem direct contact op voor een offerte.

Wat heb ik nodig voor mijn aanvraag.

 • Een volledig ingevuld en ondertekend Aanvraagformulier
 • inzending van een spermarapport van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht of Gent (België) (max. 6 weken oud).
 • Deze verzekering kan enkel worden afgesloten wanneer de dekhengst conform het betreffende stamboek is goedgekeurd voor de dekdienst.

Verdere acceptatie-eisen worden individueel vastgesteld, afhankelijk van onder andere de gekozen dekkingsvorm. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Voorwaarden & verzekeringskaart.

Paarden_verzekering_Hippo