Vruchtverzekering .

Inhoud van deze pagina

Omvang van uw dekking.

Deze verzekering biedt dekking voor schade die ontstaan is zoals vermeld op de polis door:

  • verwerpen van de vrucht/veulen;
  • dood of mismaakt geboren worden;
  • dood, noodslachting en/of blijvende ongeschiktheid als gevolg van een ziekte, ongeval of kreupelheid.

Schadevergoeding.

De schadevergoeding bedraagt 100% van de verzekerde waarde van de vrucht.

Bij een tweelingdracht, wordt géén schadevergoeding uitgekeerd indien één van de twee veulens dood of mismaakt geboren wordt of gedurende zes dagen na de geboorte blijvend ongeschikt wordt en/of komt te overlijden.

Indien bij ingang van de verzekering géén recente drachtigheidsverklaring (max. 2 weken oud) door uw dierenarts is afgegeven die gebaseerd is op opvoelen van uw merrie, zullen wij géén uitkering doen bij het niet-drachtig zijn van uw merrie. Lees de voorwaarden van de Vruchtverzekering voor een volledige beschrijving van de dekking.

Premie.

De premie bedraagt:

  • vanaf 3 maanden na dek-of inseminatiedatum tot op de 7e dag na geboorte premie 9.50%
  • vanaf 1 maand voor de geboorte tot het moment van afspenen (de dekking eindigt altijd op de dag dat het veulen 5 maanden oud is) premie 8.00%
  • vanaf 3 maanden na dek-of inseminatiedatum tot het moment van afspenen (de dekking eindigt altijd op de dag dat het veulen 5 maanden oud is) premie 12%

van de verzekerde waarde van uw ongeboren veulen. U betaalt één premiebedrag voor de gehele looptijd van deze verzekering.

De verzekerde waarde wordt vastgesteld aan de hand van het dekgeld dat u kunt vermeerderen tot 2,5 keer, met een maximum van € 4.500,-.

Verzekering aanvragen.

Voor aanvraag van deze verzekering is nodig:

Voorwaarden & verzekeringskaart.

Aanvullende mogelijkheden.

Als u het veulen na de geboorte wilt doorverzekeren, kunt u dit doorgeven door middel van het geboortebericht.

Direct afsluiten?