Veelgestelde vragen.

Algemeen.

Ja, per halfjaar, kwartaal of per maand. Er wordt een kleine toeslag van 6% berekend over de jaarpremie. Maandbetaling kan alleen bij een jaarpremie van € 300,00 of meer. Tevens dient de klant ons bij maandbetaling te machtigen om de premie automatisch te mogen incasseren.

De wijziging van het rekeningnummer kunt u doorgeven per mail, graag ontvangen wij hiervoor een SEPA-formulier.

De eerste premie wordt geïncasseerd op de 1e of de 15e  van de maand. De vervolgpremies altijd op de 25e van de maand.

U dient de premie welke gestorneerd is eenmalig zelf aan ons over te maken (bankrekeningnummer NL59ABNA0631666117, o.v.v. klantnummer). Het is voor ons niet mogelijk dezelfde premie 2x bij u te incasseren.

U kunt uw adreswijziging via de mail aan ons doorgeven of via de pagina “Zelf regelen”. Graag onder vermelding van het polisnummer en/of relatienummer. U ontvangt geen nieuw polisblad van ons.

Indien de wijziging permanent is vernemen wij dat graag. Doorgeven is mogelijk via de mail, graag onder vermelding van het polisnummer en/of relatienummer.

Indien u een mail stuurt naar: info@hippohorseinsurance.nl krijgt u automatisch een ontvangst bevestiging dat uw mail in goede orde ontvangen is. Wij streven ernaar uw mail binnen 10 werkdagen te beantwoorden. Controleer altijd uw Spam-box! Het kan zijn dat onze (antwoord) mails hierin terecht komen.

De poliskosten bij het afsluiten en/of wijzigen van een polis bedragen éénmalig € 10,00 per polis. De verlengingskosten bedragen € 7,50 voor een jaarnota, € 5,00 voor een halfjaar- of kwartaalnota en € 2,50 voor een maandpremie.

U kunt bij ons kiezen voor twee opties:

 • Per nota
 • Per automatische incasso

Acceptatie.

Dit kan op verschillende manieren:

 • Op onze website via de afsluitstraat
 • Een aanvraagformulier downloaden van de site, uitprinten en invullen. Dan kunt u deze per email of post naar ons toesturen. Dit kan eventueel al met een kopie van het keuringsrapport of gezondheidsverklaring
 • Telefonisch via 073-6419 419

U kunt een paard op twee manieren per direct in voorlopige dekking laten nemen:

 • U kunt ons bellen
 • U kunt ons een email sturen met daarin de naam van het paard, geboortedatum, chipnummer, kleur en stamboeknummer. Dan houden wij datum en tijdstip binnenkomst email aan voor het afgeven van de voorlopige dekking

Voor iedere aanvraag vragen wij minimaal een gezondheidsverklaring voor de volledige acceptatie van de verzekering. Wil u weten wat er nodig is voor de definitieve acceptatie van de dekking die u wil? Raadpleeg dan de tabel acceptatie eisen.

 • Voor een klinische keuring hanteren wij een geldigheid van zes weken.
 • Voor een röntgenologische keuring hanteren wij een geldigheid van drie maanden

Een ziektekosten verzekering kan alleen afgesloten worden in combinatie met een basisdekking

Ja dat kan! Neem hiervoor contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Wij kunnen uw paard tot en met het 15de levensjaar in de verzekering nemen

Wij adviseren u om eerst na te gaan of uw eigen aansprakelijkheidsverzekering dit risico dekt. Is dit niet het geval, dan kunt u bij ons aanvullend een WA verzekering afsluiten.

Het niet kunnen voldoen aan verwachtingen is niet verzekerd. Het gebruik vermeld op de polis is bij ons rijpaard. Rij-technische problemen en karakterproblemen zijn ook niet verzekerd

Op de datum dat u polis verlengd wordt in het jaar dat uw paard 20 is geworden, zetten wij de dekking om naar de Hippo Senioren dekking bekijk de voorwaarden.

U sluit een verzekering af op het paard. Het maakt hierin niet uit wie het paard rijdt.

Schade & meldingen.

Zodra er iets gebeurt dat mogelijk tot een schade-uitkering kan leiden, dient u dit zo snel mogelijk te melden en alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om (verdere) schade te voorkomen of te verminderen. Voor noodgevallen zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar via +31(0)736419419. En anders tijdens kantooruren op het zelfde nummer. Ook kunt u ons mailen middels schade@hippohorseinsurance.nl.

Allereerst belt u een dierenarts zodat deze het paard kan onderzoeken en behandelen. Verder dient u ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Dit kan telefonisch of per e-mail naar schade@hippohorseinsurance.nl. Voor noodgevallen zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op het telefoonnummer +31(0)736419419. U dient vervolgens alle noodzakelijke stukken (uitgebreide verklaring van de dierenarts, eventuele doorverwijzing, beeldvorming (o.a. röntgenfoto’s, echobeelden, etc) naar ons toe te sturen, dit kan via mail naar schade@hippohorseinsurance.nl.  Na ontvangst van deze documenten, wordt de schade in behandeling genomen en hoort u zo spoedig mogelijk van ons.

Als de dierenarts noodslachting nodig vindt, dient u dit zo spoedig mogelijk telefonisch aan ons te melden. Voor noodgevallen zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op het telefoonnummer +31(0)736419419. Wij zullen op dat moment beoordelen of het nodig is om te overleggen met uw dierenarts en of dat autopsie noodzakelijk is. Een autopsie dient te worden verricht door een dierenarts van de GGD of de Faculteit der Diergeneeskunde te Utrecht of indien het paard zich in het buitenland bevindt een daartoe bevoegde instantie. De kosten zijn voor eigen rekening. Om uw schade in te dienen ontvangen wij graag de verklaring van de dierenarts, eventuele beeldvorming (o.a. röntgenfoto’s, echobeelden, etc) en autopsierapport. Dit kunt u per post insturen of mailen naar schade@hippohorseinsurance.nl. (let op: als wij deze melding pas ontvangen nadat de noodslachting is uitgevoerd, kan het zijn dat verzekeraar(s) hierdoor in een redelijk belang is/zijn geschaad en uw recht op uitkering vervalt). Uit onze toestemming tot beëindiging van het leven van het paard volgt niet de verplichting tot uitkering.

Als de dierenarts noodslachting nodig vindt, dient u dit zo spoedig mogelijk telefonisch aan ons te melden. Voor noodgevallen zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op het telefoonnummer +31(0)736419419. Wij zullen op dat moment beoordelen of het nodig is om te overleggen met uw dierenarts en of dat autopsie noodzakelijk is. Een autopsie dient te worden verricht door een dierenarts van de GGD of de Faculteit der Diergeneeskunde te Utrecht of indien het paard zich in het buitenland bevindt een daartoe bevoegde instantie. De kosten zijn voor eigen rekening. Om uw schade in te dienen ontvangen wij graag de verklaring van de dierenarts, eventuele beeldvorming (o.a. röntgenfoto’s, echobeelden, etc) en autopsierapport. Dit kunt u per post insturen of mailen naar schade@hippohorseinsurance.nl. (let op: als wij deze melding pas ontvangen nadat de noodslachting is uitgevoerd, kan het zijn dat verzekeraar(s) hierdoor in een redelijk belang is/zijn geschaad en uw recht op uitkering vervalt). Uit onze toestemming tot beëindiging van het leven van het paard volgt niet de verplichting tot uitkering.

Als uw paard plotseling is overleden verzoeken u direct telefonisch contact met ons op te nemen. Hiervoor zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar via +31(0)736419419. U dient altijd een dierenarts in te schakelen die de dood en identificatie van het paard vast kan stellen. Wij zullen op dat moment beoordelen of het nodig is om te overleggen met uw dierenarts en of dat autopsie noodzakelijk is. Een autopsie dient te worden verricht door een dierenarts van de GGD of de Faculteit der Diergeneeskunde te Utrecht of indien het paard zich in het buitenland bevindt een daartoe bevoegde instantie. De kosten zijn voor eigen rekening. Om uw schade in te dienen ontvangen wij graag de verklaring van de dierenarts en autopsierapport. Dit kunt u per post insturen of mailen naar schade@hippohorseinsurance.nl.

Wij verzoeken u ons hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen. Dit kan telefonisch of per e-mail naar schade@hippohorseinsurance.nl. Als de blijvende ongeschiktheid veroorzaakt wordt door iets wat mogelijk gedekt is, hebben wij het volledig medisch dossier nodig, dit kan bestaan uit; een uitgebreide verklaring van de dierenarts, patientenkaart met de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, beeldvorming (o.a. rontgenfoto’s, echobeelden, videofragmenten, scopie beelden, etc.). Zodra het schadedossier helemaal compleet is wordt deze beoordeeld door onze veterinair adviseur, na verdere verwerking zullen wij contact met u opnemen om de vervolgstappen te bespreken. 

Op het moment dat wij tot uitkering van uw paard over zullen gaan, gaan wij met u overleggen hoe verder. Wij kunnen voor u regelen dat het paard door ons wordt opgehaald, zelf wegbrengen is ook een optie. Het paard wordt dan in Nederland geslacht. Als u er voorkeur aan geeft het paard zelf te laten euthanaseren door een dierenarts, of te behouden voor een oude dag bij u, is dit ook mogelijk. Bij euthanasie is er wel sprake van een restwaarde van € 400,00 deze wordt op de schade-uitkering in mindering gebracht na ontvangst van de euthanasieverklaring. Bij behoud doen we afstand van het recht van overname. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen die vastgelegd zijn in een terugkoopovereenkomst. Er wordt een terugkoopvergoeding vastgesteld. Deze terugkoopvergoeding is in ieder geval minimaal: – € 700,- voor een paard met een stokmaat van 1,58 meter of hoger of – € 500,- voor een pony met een stokmaat lager dan 1,58 meter, en maximaal 50% van het verzekerde bedrag. Ook zal het paardenpaspoort worden afgestempeld waarna u deze weer retour zult ontvangen.

Bij de Brons-, Zilver en Gouddekking mag u naar elke geregistreerde-, praktiserende dierenarts en diergeneeskundige kliniek in Nederland, België en Duitsland gaan om uw paard te laten onderzoeken en  behandelen. Wanneer u voor een en hetzelfde schadeval van dierenarts wilt overstappen of een second opinion wilt dient u dit wel eerst vooraf aan te vragen voor schriftelijke toestemming voor vergoeding van de kosten.

De ziektekostenverzekering vergoedt alle noodzakelijke diergeneeskundige hulp als gevolg van een gedekt risico op uw polis. Welke kosten exact voor vergoeding in aanmerking komen, beoordelen wij na ontvangst van de factuur en het verslag van uw dierenarts. Indien er dekking is op uw polis worden de volgende diergeneeskundige handelingen alleen vergoed na schriftelijk verkregen toestemming: a. diagnostische procedures anders dan röntgenonderzoek en echoscans, zoals scintigrafie, MRI, CT-scan, etc. b. therapeutische behandelingen zoals PRP, IRAP, Tildren, etc. Ook zijn er uitsluitingen op uw polis van toepassing zoals o.a. begeleiding van de dracht/geboorte, voorrijkosten, administratiekosten, voedingssupplementen, castratie, homeopathie, fysiotherapie, alternatieve geneeswijze, preventieve geneeskunde. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. 

Bij de Brons-, zilver- en gouddekking wordt met een onderbouwd advies van uw dierenarts, maximaal 2x per verzekeringsjaar de meerprijs op het standaard beslag vergoed. Het paard moet wel voor deze aandoening onder behandeling zijn van een dierenarts.

U kunt gebruik maken van de onderstaande klinieken.

 • Faculteit voor diergeneeskunde van de rijkuniversiteit te Gent of Luik
 • Dierenkliniek de Bosdreef te Moerbeke-Waas
 • Paardenkliniek Equitom te Meldert
 • Dierenkliniek de Morrette te Asse
 • Dierenkliniek Bokt te Peer
 • Dierenkliniek Venhei te Kasterlee