De basis, goed verzekerd.

Onze basisverzekeringen.

Deze verzekeringen bieden een schadevergoeding in het geval uw paard plotseling komt te overlijden of blijvend ongeschikt raakt als rijpaard. Er zijn vier verschillende basisverzekeringen beschikbaar, elk met een toenemend niveau van risicobescherming. Voor meer informatie kunt u klikken op een van de onderstaande opties.

Hippo

Je bent zuinig op je paard maar ondanks alle goede zorgen verlies je een paard soms toch als gevolg van een acuut verlopende ziekte of een ongeval. Bij een dekking ontvangt u bij acuut overlijden op dat moment een uitkering waarmee u de mogelijkheid heeft een ander paard te kopen.

Hippo

Wilt u naast een dekking voor overlijden door een acuut verlopende ziekte of ongeval ook verzekerd zijn tegen blijvende ongeschiktheid van uw rijpaard als rechtstreeks gevolg van een ongeval? Dan is een dekking een goede optie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de productpagina.

Hippo _logo_oranje

Hippo

Wanneer u kiest voor een dekking dan verzekert u niet alleen de risico's van het acuut overlijden van uw paard of blijvende ongeschiktheid door een ongeval maar ook blijvende ongeschiktheid van uw rijpaard als rechtstreeks gevolg van een ziekte valt hier onder de dekking.

Hippo _logo_oranje

Hippo

Gaat u voor zekerheid en dus een uitgebreide verzekering van uw paard waarbij er ook dekking is in het geval van blijvende blessures of kreupelheden dan denken wij dat onze dekking de meest geschikte vorm voor u is. Deze dekking is allesomvattend.

Hippo_Paardenverzekeringen

Aanvullende verzekering.

Deze verzekeringen zijn alleen beschikbaar als aanvulling op de basisverzekering. Het is niet mogelijk om alleen een aanvullende verzekering af te sluiten.

Er zijn drie verschillende aanvullende verzekeringen. Voor meer informatie kunt u klikken op een van de onderstaande opties.