Zadelverzekering.

Inhoud van deze pagina

Omvang van uw dekking.

  • Deze verzekering biedt dekking voor schade door diefstal of beschadiging, welke het gebruik belemmeren, van uw zadel.
  • De dekking is van kracht tijdens gebruik, stalling en transport alsmede het verblijf op keuringen, en overige hippische evenementen, met uitzondering van omstandigheden zoals genoemd in artikel 4 van de voorwaarden van de Zadelverzekering.

Schadevergoeding.

De omvang van de schadevergoeding is afhankelijk van de aard en omvang van de schade. In de voorwaarden van de Zadelverzekering kunt u teruglezen hoe dit wordt vastgesteld. Het eigen risico bedraagt € 100,- op elke schade. Dit geldt niet in geval van totaal verlies. Er wordt jaarlijks een afschrijvingspercentage op de nieuwwaarde van uw zadel toegepast.

Ouderdom nieuw zadel Afschrijving Niet nieuw zadel: verzekeringsjaren Afschrijving
0 - 2 jaar 0% 1 - 2 jaar 10%
2 - 3 jaar 10% 2 - 3 jaar 20%
3 - 4 jaar 20% 3 - 4 jaar 30%
4 - 5 jaar 30% 4 - 5 jaar 40%
5 - 6 jaar 40% 5 of meer 50%
6 jaar of ouder 50%

Premie.

De premie bedraagt 2,5% van de verzekerde waarde van uw zadel per jaar. De minimumpremie voor deze verzekering is € 40,- per jaar.

Indien u naast uw zadel ook uw paard verzekert of verzekerd hebt, is dit minimum niet van toepassing.

Verzekering aanvragen.

Voor aanvraag van deze verzekering is nodig:

Voorwaarden & verzekeringskaart.

Paarden_verzekering_Hippo