Wettelijke aansprakelijkheid.

Inhoud van deze pagina

Omvang van uw dekking.

Deze verzekering biedt dekking indien u als eigenaar aansprakelijk wordt gesteld voor schade veroorzaakt door uw paard aan derde(n). Deze schade bestaat uit:

  • Personenschade: schade ontstaan door en/of als gevolg van letsel, aantasting van de gezondheid of overlijden van derde(n).
  • Zaakschade: schade ontstaan door en/of als gevolg van beschadiging, vernietiging of verloren gaan van zaken van derde(n).

Let op! Andere schade dan personenschade of zaakschade is uitgesloten.

Derde(n): iedereen, met uitzondering van u, uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner en degenen die met u in gezinsverband samenwonen of bij u inwonen.

Let op!

  • Het is mogelijk dat dit risico door uw persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering is gedekt. Dit is echter niet altijd het geval! Wij adviseren u dit eerst na te vragen bij uw verzekeraar, om het afsluiten van een overbodige verzekering te voorkomen.
  • Deze verzekering is uitsluitend van kracht binnen Nederland. Schade ontstaan of veroorzaakt buiten Nederland is niet meeverzekerd.
  • Schade ontstaan door of tijdens draverijen en andere renwedstrijden alsmede schade aan goederen die u vervoert, gebruikt of onder u heeft,  zijn uitgesloten van dekking.

Schadevergoeding.

In geval van schade is er sprake van een uitkering van ten hoogste € 500.000,- per gebeurtenis. Lees in de voorwaarden van onze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering meer over de dekking.

Premie.

De premie voor deze verzekering bedraagt € 30,- per jaar.

Verzekering aanvragen.

Voor aanvraag van deze verzekering is vermelding hiervan op het aanvraagformulier voldoende.

Andere aanvullende mogelijkheden.

(Niet voor dravers/renpaarden)