I&R Registratie

Per 21 april 2021 verandert er het één en ander in het registreren van paarden (en daarmee tevens voor pony’s, ezels en zebra’s). De Europese Diergezondheidsverordening bepaalt dat paarden die langer dan 30 dagen op een bepaalde locatie verblijven geregistreerd moeten worden op diezelfde locatie. Dat gebeurt via een UBN nummer (Uniek Bedrijfsnummer) dat voor elke plek waar paarden gehouden worden aangevraagd moet worden. Dit UBN nummer dient gekoppeld te worden aan de paarden die op deze locatie verblijven. Door de unieke UBN nummers zijn alle locaties waar dieren zijn, bekend en kan er sneller gehandeld worden wanneer er dierziektes uitbreken.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Allereerst is het belangrijk dat het paard met een chip geregistreerd is. Deze chip is gekoppeld aan een paspoort dat is uitgegeven door een paspoort uitgevende instantie (ppi). Wanneer u twijfelt of uw paard op de juiste manier geregistreerd is kunt u dit, via het levensnummer of chipnummer, opzoeken op de website van de Rijksoverheid (mijn.rvo.nl). Wanneer dit niet het geval is kunt u het beste contact opnemen met één van de ppi’s (deze zijn eveneens te vinden op www.rvo.nl). Voor deze registratie is de houder (in de meesten gevallen zal dat de eigenaar zijn) verantwoordelijk. 

Uniek Bedrijfsnummer  

Het aanvragen van een UBN nummer kan via mijn.rvo.nl. Bedrijven die reeds een UBN nummer hebben kunnen dit gebruiken om de paarden te registreren. De houder van de locatie (de eigenaar, huurder of beheerder) is verantwoordelijk voor deze aanvraag. Daarnaast is de houder verantwoordelijk voor het bijhouden van (tijdelijke) verplaatsingen, sterftecijfers op de locatie en de identificatiedocumenten van de dieren. 

Handige links

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/dierlocatie-ubn-registreren-en-wijzigen

Identificatie & Registratie

Bronvermelding: RVO en Sectorraad Paarden 

Reacties zijn gesloten.